Услуги

▪ Първоначална консултация на обекта. 
▪ Архитектурно заснемане на обекта.
  ▪ Разработване на бюджет за изпълнението на проекта.
▪ Разработване на до три варианта на идеен проект.
  ▪ Визуализация на всеки от вариантите на идеен проект.
▪ Избор на настилки, финишни покрития, разработване на планова схема.
▪Избор на осветителни тела.
  
▪ Избор на един краен вариант за разраобтване като работен проект.
Изработване на следната проектна документация:
▪ Необходим брой визуализации за пълното разбиране на проекта.
▪ Разпределение на мебелите в обекта.
▪ План ВиК
  
▪ План “Суфит”.
  
▪ План на финиши на стени.
▪ Необходими разгъвки за изработване на мебели по поръчка.
▪ Всички необходими детайли, за правилно изпълнение на Допълнителни услуги, включени в цената:
▪ Цялостен авторски надзор.
▪ Съдействие при избор на подизпълнители. 

Цена: 60 лв. /м2

▪ Първоначална консултация на обекта.
 ▪ Разработване на до три варианта на идеен проект за интериорен дизайн.
 ▪ Визуализация на всеки от вариантите на идеен проект за интериорен дизайн.
▪ Избор на настилки, финишни покрития, разработване на планова схема на интериорен дизайн.
▪ Избор на осветителни тела.
 ▪ Изработване на следната проектна документация:
▪ Необходим брой визуализации за пълното разбиране на проекта.
▪ Разпределение на мебелите в обекта.
▪ План “Суфит”.
▪ План на финиши на стени.
 ▪ Съдействие при избор на подизпълнители.

Цена: 35 лв. /м2

Архитектура и интериорен дизайн на къща – цялостно водене на проектиране и реализация на архитектурен проект

Услугата „Архитектура и интериорен дизайн“ е най-обширната услуга, която предлагаме. Избирайки ние да ръководим целия строителен процес, на Вас остава да се отпуснете и да оставите всичко в наши ръце. Вашият нов дом ще бъде проектиран и реализиран, спрямо Вашите изисквания и ще отговаря напълно на Вашите търсения.

Услугата „Архитектура и интериорен дизайн“ включва:

▪Градоустройствено архитектурно проектиране и помощ при избор на геодезическа фирма. Помощ с документацията, която ще Ви изискат от общината, в която ще се намира новият Ви дом.
▪Пълно архитектурно проектиране и интериорен дизайн.
Идеен проект – част Архитектура – до три варианта
▪Идеен проект – Интериорен дизайн – до три варианта
Работен проект – част Архитектура
▪Работен проект- част Интериорен дизайн
▪Технически проект – част Архитектура
▪Технически проект – част Интериорен дизайн
▪Всички необходими визуализации
▪Всички необходими чертежи и детайли за пълното изработване на проекта
▪Помощ при избор на инженери
▪Помощ при избор на строителен контрол и подизпълнители
▪Пълен авторски надзор до предаване на обекта
▪Помощ във всяка една част от строителния процес

Цена : 80 лв. м2

▪ Първоначална консултация на обекта.
▪ Архитектурно заснемане на обекта.
▪ Разработване на бюджет за изпълнението на проекта.
▪ Разработване на до три варианта на идеен проект.
▪ Визуализация на всеки от вариантите на идеен проект.
▪ Избор на настилки, финишни покрития, разработване на планова схема.
▪ Избор на осветителни тела.
▪ Избор на един краен вариант за разраобтване като работен проект.
▪ Изработване на следната проектна документация:
▪ Необходим брой визуализации за пълното разбиране на проекта.
▪ Разпределение на мебелите в обекта.
▪ План ВиК
▪ План “Суфит”.
▪ План на финиши на стени.
▪ Необходими разгъвки за изработване на мебели по поръчка.
▪ Всички необходими детайли, за правилно изпълнение на  Допълнителни услуги, включени в цената:
▪ Цялостен авторски надзор.
▪ Съдействие при избор на подизпълнители.

Цена : 80 лв. м2